top of page
14_01_2022_7.jpg

|特色門診|

​醫學美容

健保婦產科專業

X

多一層保護,變美更安心

                     總院長蔡旭坤帶領,超過20年婦產科經歷,為台灣少數結合最先進的醫學美容專業與健保婦產科的聯合門診,讓女性客戶能以健康基礎為前提下,打造出屬於自我的美感與自信。

14_01_2022_7.jpg